Bredsjö badplats


Folkets Hus har för närvarande ansvaret för Bredsjö vackra badplats.

Bryggorna läggs i och tas upp av Bredjö Folkets hus och byinnevånare.

Omklädningsrummen iordingställdes 2021 efter att har varit som en kvarlämnad byggarbetsplats i flera år.

Likaså det ekologiska dasset färdigställdes 2021 och töms av Bredsjö Folkets Hus.

Även soptunnan sköts av Bredsjö Folkerts Hus.


MEN, vi jobbar för att få kommunen att ta på sig ett större ansvar för badplatsen.

Och att vi får mer sand till stranden.